UG Pridruži se počinje realizaciju projekta „Zaštitimo prirodu Paraćina“

 UG Pridruži se počinje realizaciju projekta „Zaštitimo prirodu Paraćina“

Udruženje građana „Pridruži se“ obavestilo je javnost putem konferencije za medije da u saradnji sa sprovodicima programa „Zeleni inkubator“ – Beogradskom otvorenom školom, Mladim istraživačima Srbije, Inženjerima za zaštitu životne sredine počinje realizaciju projekta „Zaštitimo prirodu Paraćina“. Realizaciju projekta finansira Evropska unija, a sufinansira Fondacija Fridrih Ebert.

Dugoročni cilj aktivnosti udruženja je povećanje dostupnost informacija u javnosti o zaštiti prirode Opštine Paraćin i iniciranje unapređenja lokalnih politika i konkretnih lokalnih propisa i strateških dokumenata u oblasti zaštite prirode u Opštini Paraćin uz učešće javnosti. U skladu sa ovim dugoročnim ciljem ovog puta udruženje će u saradnji sa drugim udruženjima građana, stručnjacima iz oblasti zaštite prirode, donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi koji će takođe biti pozvani da daju svoj doprinos i uz učešće građana prirpemiti predlog dokumenta koji će biti osnova za kasniju izmenu strateških planskih dokumenata opštine kakav je Prostorni plan, a kojim bi bile obuhvaćene sve oblasti koje bi trebalo staviti pod zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.

objašnjava Dragan Ristić, zastupnik UG Pridruži se.

Kako kažu, projektom će biti sprovedeno istraživanje o primeni propisa koji se odnose na zaštitu prirode, u cilju uspostavljanja sistema transparentnog monitoringa primene ovih propisa u narednom periodu. 

Učešće građana u realizaciji projekta moguće je već od ovog trenutka, sve što je potrebno je da na adresu elektronske pošte pridruzise@pridruzise.rs upute svoje obrazložene predloge zona u našoj opštini za koje smatraju da treba da budu stavljene pod zaštitu u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode. Svi predlozi biće pažljivo razmotreni, a pre upućivanja konačnog predloga dokumenta koji će sadržati spisak svih zona predloženih za zaštitu donosiocima biće organizovana i „javna rasprava“ kako bismo još jednom uzeli u obzir mišljenje građana.

kaže Ristić.

Iz udruženja navode da će o svim detaljima realizacije projekta udruženje će uredno obaveštavati javnost. 

Povezane objave