Uključivanje građana u definisanje javnih politika u oblasti zaštite životne sredine ključno za unapređenje ove oblasti

 Uključivanje građana u definisanje javnih politika u oblasti zaštite životne sredine ključno za unapređenje ove oblasti

Radionica na temu Javnih politika u oblasti zaštite životne sredine održana je u okviru  projekta Mreža građana za zaštitu prirode čiji je nosilac UG Pridruži se, a partneri su Institut za regionalni razvoj” Novi Sad, “Građanski pokret slobodan izbor” Paraćin, “Pokret dostojanstvenih” Paraćin, “Medija centar Paraćin” Paraćin, “Sigurno napred” Paraćin. Predavač je bila dugogodišnja aktivistkinja Marija Simić Savić iz kragujevačkog udruženja Ekomar.

Marija Simić Savić predstavnicima udruženja građana objasnila je ko sve učestvuje u kreiranju javnih politika:

  • IZABRANI AKTERI – vlast – akter koji ima institucionalizovanu javnu moć
  • NEIZABRANI AKTERI – građani, interesne grupe, organizacije civilnog društva, tržište.

U prošlosti nije bilo dovoljno interesovanje javnosti za učešće u kreiranju javnih politika, ističe Marija.

Jedan od razloga za to je bilo to što ljudi nisu bili dovoljno informisani na koji način mogu da utiču i uopšte šta je to što bi trebalo zaštititi ili šta je moguće zaštititi. Drugi problem je to što se smatralo da je ekološka politika državni posao i da je država ta koja će uraditi sve da zaštiti životnu sredinu.

2010. desio se jedan primer u Smederevu kada je bila akttuelna priča o izgradnji rafinerije u Smederevu. Prvi koji su se pobunili protiv izgradnje rafinerije su zapravo bili zaposleni u gradskoj Upravi, odnosno Komisija za dodeljivanje građevinskog zemljišta koja je odbila da da građevinsko zemljište, prethodno u vlasništvu PKB-a. Ta ideja je tada zaustavljena ali se 2021. javila nova inicijativa za izgradnju rafinerije, s tim što je ovoga puta bila veća svest baš civilnog sektora te je ovaj projekat zaustavljen.

navela je Simić Savić.

Aktivistkinja je govorila i o načinu na koji se vrši analiza javnih politika, i to:

  • definisanjem problema
  • definisanjem stanja koje zajednica smatra smatra problematičnim i uzroka nastanka problema
  • šta je problem?
  • kako identifikovati problem?
  • koji su uzroci problema?

Osim toga, na radionici je istaknut značaj umrežavanja udruženja građana kako bi bili postignuti ciljevi povoljni za širu zajednicu.

Program sprovode Mladi istraživači Srbije u periodu od 2020 do 2024. godine, a podržava Švedska. Kroz realizaciju programskih akivnosti, Mladi istraživači Srbije nastoje da ubrzaju promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje.

Povezane objave