Vojna gađanja na Pasuljanskim livadama do 5. avgusta

 Vojna gađanja na Pasuljanskim livadama do 5. avgusta

foto: screenshot vs.rs

Sve do 5. avgusta u periodu od 07-24h, na vojnom poligonu Pasuljanske livade Vojska Srbije obavljaće gađanja i to u zonama: Ravna reka – Mastakan – Izgoreli vrh – Ostreč – tt 994 – tt 998 – Dugaška kosa – Srednja Kosa (tt 1042)- Kapalčina – Zeleni Vrh – Koprivino brdo Oštri kamen tt 1213 – tt 872 – tt 1058 – Gajina mlaka – tt 936 – Gole vrtače – Govedarište – Jasički krš – Debela glava – Stenka tt 620 – Pelinova glava – Faca Raška. Za saobraćaj će biti zatvoren put Sisevac – Velika Papratna, Pasuljanske livade – Troglam bara – Mala Brezovica – Velika Brezovica, Resavica – Nekudovo – Valkaluci i Senjski Rudnik – Drenova glava – Troglam bara.

U navedenom periodu neophodna je evakuacija stanovništva i stoke iz opasnog područja i biće na snazi zabrana kretanja. Za lica i stoku koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Granice opasnog područja su obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima su stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati, navodi se u saopštenju Vojske Srbije.

Završetak gađanja biće označeno skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara. Zabranjeno je svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, zbog opasnosti po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu Komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova.

Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog aktivnosti jedinice dostaviće svoju prijavu Komandi korisnika poligona, najkasnije do 5. avgusta u 15h. U prijavi treba navesti ime i prezime oštećenog, odnosno naziv pravnog lica, datum i vreme kada je šteta pričinjena, mesto i prirodu štete, kao i sumu koja se traži kao nadoknada. Komanda korisnika poligona saopštiće datum, vreme i mesto sastanka Komisije za procenu pričinjene štete.

Povezane objave