30. avgust – MEĐUNARODNI DAN NESTALIH; 30 godina kasnije porodice se i dalje pitaju GDE SU NESTALI?

 30. avgust – MEĐUNARODNI DAN NESTALIH; 30 godina kasnije porodice se i dalje pitaju GDE SU NESTALI?

U regionu se, nakon ratova na prostoru bivše Jugoslavije, još uvek traga za oko 10.000 osoba, govore podaci Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Od ukupnog broja nestalih, oko 3.900 su Srbi. Danas, 30. avgusta obeležava se Međunarodni dan nestalih.

Na ovaj dan iz Crvenog krsta podsećaju da se nikada ne sme dozvoliti da niti jedno ljudsko biće koje je nestalo u oružanim sukobima, drugim situacijama nasilja, prirodnim nesrećama, ekonomskim i drugim migracijama bude zaboravljeno već da zaslužuju da se njihova sudbina rasvetli i istina saopšti najbližima.

Poražavajući je podatak da se i dalje, nakon više od trideset godina u našem regionu, skoro 10.000 lica vodi kao nestalo iz ratova devedesetih na teritoriji bivše Jugoslavije, u Hrvatskoj, BiH i na Kosovu i Metohiji što ukazuje na to da već duže nema ozbiljnijeg pomaka u rešavanju ovog pitanja. A upravo rešavanje ovog problema bi doprinelo ostvarivanju napretka u međusobnim odnosima u regionu, za šta je potrebna spremnost za razmenu informacija, ulaganje dodatnih napora svih koji mogu da doprinesu rešavanju pitanja nestalih, saradnju zvaničnika svih država učesnica oružanih sukoba, međunarodnih organizacija, forenzičke struke, sudstva, kao i udruženja porodica nestalih i svih drugih relevantnih aktera.

istakao je Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije na konferenciji za medije povodom obeležavanja Međunarodnog dana nestalih.

Na ovaj dan, Crveni krst Paraćin podseća sugrađane da je ova organizacija adresa kojoj se treba obratiti i poziva sve porodice nestalih da ih kontaktiraju i interesuju se za nestale članove svoje porodice – kako za one nestale sa prostora bivše Jugoslavije, tako i za one kojima se u Ukrajinskoj krizi gubi trag, ističu iz ove humanitarne organizacije.

Posebno značajnim u Crvenom krstu smatraju da proces izrade nacrta Zakona o nestalim licima u Republici Srbiji, u kojem je Crveni krst Srbije aktivni učesnik, dovrši do kraja u što skorijem vremenu. Pokretanje ovog procesa uverava nas, kako kažu u jasnu opredeljenost Republike Srbije da maksimalno doprinese saznanju konačne istine svakog nestalog.

Zadatak ove organizacije danas, ali i svakog drugog dana u godini, jeste da podigne svest ljudi i senzibilišemo javnost o pitanju nestalih lica i o tome kako je svaka pružena informacija vezano za nestanak lica dragocena za njihov pronalazak, rekao je Miladinović.

Crveni krst Srbije je od Regionalne delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u Beogradu u periodu od 2009. do 2011. godine preuzeo predmete nestalih lica na području bivše Jugoslavije čije porodice žive na teritoriji Republike Srbije i realizuje sledeće aktivnosti koje se tiču rada na predmetima:
• kontakti sa porodicama u cilju obaveštavanja tražilaca o statusu predmeta,
• kontakti usled promene adrese tražilaca,
• uzimanje zahteva za traženje i
• uzimanje ante – mortem podataka,
• obaveštavanje porodica o odlascima na identifikaciju.

Crveni krst Srbije poklanja posebnu pažnju rešavanju pitanja nestalih lica u oružanim sukobima, kao humanitarnom pitanju od neprocenjivog značaja za porodice nestalih lica i čitave zajednice. Rešavanje sudbine nestalih jeste i biće prioritetna aktivnost Službe traženja Crvenog krsta Srbije, navode iz ove organizacije.

Povezane objave