Biljana Maletin: rodna ravnopravnost biće aktuelna tema sve dok ravnopravnost zaista ne osetimo

 Biljana Maletin: rodna ravnopravnost biće aktuelna tema sve dok ravnopravnost zaista ne osetimo

Biljana Maletin, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost i aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije, gostovala je u Paraćinu i predstavnicima paraćinskih udruženja građana govorila o značaju teme rodne ravnopravnosti, ali i načinima na koje neravnopravnost utiče na svakodnevni život.

Maletin je aktivistkinja više od 15 godina i ovom temom se bavi učešćem u brojnim projektima i kao deo mnogih organizacija. Ženska prava, kako sama kaže, ne postoje – to su ljudska prava za čiju se zaštitu treba zalagati.

Postoje različita očekivanja od žena i od muškaraca, očekuje se da ispune različite uloge – čim smo bebe počinju ta očekivanja. Žena je ta, u našem društvu se i dalje tako vidi, ta koja rađa, hrani, neguje. I onda muškarac treba da bude glava i veliki je pritisak da se to ostvari. Nije problem sama razlika, nego kako mi vrednujemo tu razliku u društvu. U ovom trenutku, ona izaziva nepovoljniji položaj određene grupe. Generalno, mi i dalje živimo u društve gde su žene u težem položaju nego muškarci. Samo zato je to naša tema. Kad stignemo dotle da zaista osećamo ravnopravnost, prestaće to da bude tema.

rekla je Biljana Maletin.

Ona se tokom radionice organizovane u prostorijama UG Pridruži se osvrnula na nejednake plate za muškarce i žene za iste poslove – navela primer da se razlika povećava što je stepen stručne spreme niži. Dotakla se i toga kako pojedine odluke i mere vlasti utiču nejednako na muškarce i žene.

Sada poskupljuje struja. Šta mislite, koga će ta mera više pogoditi? Pa žene. A zašto žene? Zato što će one čekati veče da uključe bezbroj mašina po jeftinoj tarifi, peglati, kuvati ručak noću. Sve to utiče na kvalitet života, ako uzmemo u obzir da žene rade veliku većinu tih neplaćenih kućnih poslova.

objašnjava Maletin.

Ona ističe da borba za rodnu ravnopravnost i čitava borba ženskog pokreta ima itekako veze i sa ekologijom, jer počivaju na principima da nismo izvan prirode, već da su biljke i životinje deo čitavog okruženja u kome zajedno živimo.

Zapravo, kad pogledate detaljno kako se dešavaju klimatske promene i koga pogađaju, videćete da ne pogađaju isto muškarce i žene. Kroz istoriju organizovanja ženskog pokreta i vrednosti za koje se mi zalažemo, to je ono što je sada potrebno i celom ekološkom pokretu. Dakle, ne ta ideja da ti sad imaš moć kao investitor i kažeš “ baš me nije briga šta će biti sa generacijama koja dolaze, sa prirodom, itd…Patrijarhat i uništavanje prirode imaju isti uzrok – to uverenje da imate moć nad nekim drugim i da to možete da upotrebite kako hoćete.

objašnjava Biljana Maletin.

Ovo je bila druga od četiri radionice koje će biti organizovane u okviru projekta Mreža građana za zaštitu prirode čiji je nosilac UG Pridruži se, a partneri su Institut za regionalni razvoj” Novi Sad, “Građanski pokret slobodan izbor” Paraćin, “Pokret dostojanstvenih” Paraćin, “Medija centar Paraćin” Paraćin, “Sigurno napred” Paraćin. 

Program sprovode Mladi istraživači Srbije u periodu od 2020 do 2024. godine, a podržava Švedska. Kroz realizaciju programskih akivnosti, Mladi istraživači Srbije nastoje da ubrzaju promene u sektoru zaštite životne sredine u Srbiji kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovo umrežavanje.

Povezane objave