Dan kada je rođen narodni heroj

 Dan kada je rođen narodni heroj

Na današnji dan 1915. godine rođen je Branko Krsmanović – narodni heroj Jugoslavije. Krsmanović koji je rođen u Donjoj Mutnici bio je revolucionar, učesnik Španskog građanskog rata i Narodnooslobodilačke borbe. Narodnim herojem proglašen je 9. maja 1945. godine.

Krsmanović po završetku gimnazije odlazi na Beogradski univerzitet, da bi potom prešao u Prag i tamo nastavio studije. 1936. godine izabran je za predsednika Jugoslovenske studentske samouprave u Pragu. Iste godine primljen je i u članstvo Komunističke partije Srbije. Januara 1937. godine sa grupom jogoslovenskih studenata odlazi u Španiju da se, u redovima Internacionalnih brigada, bori protiv fašizma.

Kada je 1941. godine Jugoslavija doživela okupaciju, Branko Krsmanović je postao član Vojnog komiteta pri Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju; radio je na organizovanju ustanka. Juna ’41 postaje član Štaba NOP odreda Srbije i učestvuje u formiranju prvih partizanskih redova u Srbiji. Početkom avgusta nalazio se u Štabu Kosmajskog partizanskog odreda i pred polazak u Valjevo – 8. avgusta ga je zatekla jedna od prvih okupatorskih operacija protiv ustaničkih snaga, u kojoj je i poginuo.

Ukazom Predsedništva AVNOJ-a 1945. godine, među prvim borcima NOB-a proglašen je za narodnog heroja.

Od 2018. godine u Paraćinu se početkom oktobra u čast Branka Krsmanovića organizuju „Brankovi dani“. U okviru ovogodišnjih „Brankovih dana“, u utorak će u muzeju – njegovoj rodnoj kući u Donjoj Mutnici biti otvorena izložba „Sportski duh Paraćina“, u organizaciji Zavičajnog muzeja Paraćin.

Povezane objave