Konkurs za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica otvoren do kraja juna

 Konkurs za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica otvoren do kraja juna

foto: arhiva

Javni poziv za izbor korisnika i dodelu pomoći namenjenih poboljšanje uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala i opreme za završetak ili adaptaciju stambenog objekta otvoren je do 30. juna, navodi se na sajtu Opštine Paraćin.

Obrazac Prijave – konkursnu dokumentaciju i fotokopiju Javnog poziva stranke mogu preuzeti u kancelariji povereništva Komesarijata za izbeglice i migracije opštine Paraćin, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti – lično preko pisarnice Uprave za urbanizam, finansije, skupštinske i opšte poslove opštine Paraćin (šalter broj 8) ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala i opreme , ul. Tome Živanovića broj 10, 35250 Paraćin, sa naznakom: za “JAVNI POZIV – NE OTVARATI”.

Dodatne informacije možete dobiti u zgradi opštine Paraćin u kancelariji broj 7 i broj 50 i na telefon centrale Opštine broj: 035/563601, lokal 140 i 165.

Povezane objave