OTVORENA VRATA PRAVOSUĐA – U Osnovnom sudu u Jagodini organizovan forum na temu nasilja u porodici pred sudom

 OTVORENA VRATA PRAVOSUĐA – U Osnovnom sudu u Jagodini organizovan forum na temu nasilja u porodici pred sudom

Građani, predstavnici institucija, policije, civilnog sektora i svi zainteresovani imali su priliku da u Osnovnom sudu u Jagodini prisustvuju otvorenim vratima čija je tema Nasilje u porodici pred sudom. O tome šta kažu zakoni, šta pokazuje praksa, kada je pravi trenutak za delovanje govorili su Barbara Jovanović – sudija Osnovnog suda u Jagodini, Bojan Stanojević – zamenik javnog tužioca Osnovnog suda u Jagodini i Jelena Mitrović – advokat. Ovaj forum deo je programa „Otvorena vrata pravosuđa“ koji zajednički realizuju YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava i USAID.

Iako kada je reč o ovoj temi ne može se posmatrati isključivo pravni aspekt, ovoga putana to će biti stavljen akcenat, s obzirom na značaj pravnog sankcionisanja i regulative nasilja u porodici. Takođe, akcenat je na pravima žrtava u vidu zaštite žrtava, kao i prodrška i njihovo osnaživanje.

kaže Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i članica Foruma sudija Srbije.

Kada je reč o nasilju u porodici, pravni okviri definisani su krivičnim zakonom, porodičnim zakonom, kao i zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. Poslednji datira iz 2017. godine, a prema rečima sudije Ivane Milovanović, doneo je izvesna poboljšanja u smislu pravovremenog i preventivnog reagovanja, kao i spremnosti žrtava da nasilje prijave nadležnima.

Činjenica je da je donošenjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici došlo do povećanja broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, ali smo svesni da postoji ta tamna brojka, odnosno ono skriveno i neprijavljeno nasilje. Razlog je što se radi o nasilju koje se najčešće dešava između četiri zida, a opet se radi o licima koja su ubliskim rodbinskim i emotivnim vezama. Upravo se u tome ogleda značaj ovakvih događaja, kako bi osvestili ljude da prijave ono što se dešava kod komšije, ili da sami osveste svoje poznanike, prijatelje koji možda imaju iskustvo nasilja da isto prijave. Upravo je cilj današnjeg skupa da ukažemo na to da neka ponašanja jesnostavno nisu normalna, da niko nema prava da vrši nasilje nad nekim samo zato što sa njim živi u istoj kući ili stanu i da je to društveno i pravno neprihvatljivo.

objašnjava Ivana Milovanović, sudija Osnovnog suda u Nišu i članica Foruma sudija Srbije.

Izlaganje govornika dotaklo se raznih aspekata ove teme, te su prisutni, između ostalog, mogli da čuju kome najpre treba da se obrate, ko sve može podneti tužbu, koja je uloga maloletne dece kao svedoka u sudskom procesu, kao i koje su moguće privremene mere dok je proces u toku. Prisutni su, nakon reči sudije, zamenika javnog tužioca i advokata imali priliku i da u vezi sa temom postave pitanja.

Momčilo Živadinović iz Komiteta pravnika za ljudska prava i jedan od rukovodilaca programa Otvorena vrata pravosuđa kaže da je tema nasilja u porodici izabrana jer je građane Jagodine najviše interesovala, ali je samo jedna u nizu onih kojima se realizatori programa Otvorena vrata pravosuđa bave.

Ovaj događaj je prvi u Jagodini, ali 117. u Srbiji koji organizujemo. Svake nedelje smo u drugom gradu, svake nedelje je to druga tema za koje postoji najveće interesovanje građana. Neke od najpopularnijih tema za građane su bile Moja prava u izvršnom postupku, Zašto suđenje traje toliko dugo, Mirno rešavanje radnih sporova, evo danas je nasilje u porodici. Sam program počeo je 2019. godine kada smo sa Vrhovnim kasacionim sudom odredili petnaest Osnovnih sudova u kojima ćemo da sprovodimo ove aktivnosti. Svake nedelje uključujemo nove institucije, evo danas, nakon četiri godine i dva meseca, uključeno je preko 65 sudova i tužilaštva svih nadležnosti sa teritorije Srbije.

objašnjava Živadinović.

YUCOM, uz podršku USAID-a i Centra za evropske politike organizuje širok spektar aktivnosti koje se bave onim pitanjima koje bi građanima bile najinteresantnije i najpotrebnije.

Dakle, ona najupečatljivija pitanja o kojima građani pričaju na slavama, o kojima pričaju svki dan – trudili smo se da ta pitanja obradimo, ali ne samo mi pravnici, već da u obradu tih tema budu i predstavnici pravosuđa. Ne samo sudije, tužioci, advokati, već u zavisnosti od tema i javni beležnici, profesori prava, ljudi iz centara za socijalni rad, inspekcija, MUP-a, i druge.

kaže Momčilo Živadinović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.

Živadinović je najavio da će, u dogovoru sa predsednicom Osnovnog suda u Paraćinu i Javnim tužiocem Osnovnog suda u Paraćinu, jedan od foruma u narednom periodu biti organizovan i u paraćinskom Osnovnom sudu.

Aktivnosti i događaji koje Komitet pravnika za ljudska prava u okviru programa Otvorena vrata pravosuđa organizuje dostupni su na internet strani otvorenavratapravosudja.rs

Povezane objave