Pridruži se uputilo žalbe povereniku za pristup informacijama od javnog značaja

 Pridruži se uputilo žalbe povereniku za pristup informacijama od javnog značaja

Za ukupno 50 pojedinačnih zahteva na koje nisu dobili odgovor lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, UG Pridruži se uputilo je žalbe kancelariji poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, obaveštava ovo udruženje.

Ovom prilikom izražavamo veliko žaljenje što smo prinuđeni da do informacija koje bi morale da budu javno i lako dostupne svakom podnosiocu zahteva moramo da dolazimo podnošenjem žalbi i na taj način prouzrokujemo eventualne – poptuno nepotrebe – probleme radnicima opštinske administracije. S druge strane uvereni smo da je istrajavanje u nameri da institucije poštuju propise koji se odnose na oblast javnosti u radu jedan od glavnih zadataka svih građana, pa ćemo svakako u nameri da dobijemo informacije koje su nam potrebne za analizu dosadašnje prakse dodeljivanja sredstava udruženjima građana istrajati do dobijanja dokumenata koji su nam neophodni na način predviđen zakonom.

kažu iz ovog udruženja.

Tražena dokumentacija obuhvata konkursnu dokumentaciju, prijavne obrasce, obrasce budžeta, obrazac projekta za udruženja koja su konkurisala za sredstva u 2021. godini. Ovo udruženje dokumentaciju je tražilo zbog realizacije projekta „Transparentno iz budžeta“. Projekat je definisan u oblasti javnog zastupanja i politika i odobren u okviru grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou“.

Povezane objave