Prijavljivanje mladih za 5.000 dinara do 15. decembra

 Prijavljivanje mladih za 5.000 dinara do 15. decembra

foto: idp.trezor.gov.rs

Prijavljivanje mladih starosti od 16 do 29 godina za jednokratnu novčanu pomoću iznosu od 5 hiljada dinara preko portala Uprave za trezor idp.trezor.gov.rs moguće je do 15. decembra.

Mladima se nakon unošenja osnovnih ličnih podataka (matičnog broja, broja lične karte i imena banke), zavodi prijava čiji status mogu da provere na portalu Uprave za trezor. Da bi dobili ovu vrstu pomoći, potrebno je da mladi ispunjavaju uslove na dan 20. novembra 2022. godine, kada je stupio na snagu Zakon o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć.

Dodela ove pomoći deo je mera kojima država podržava mlade a pravo na nju imaju svi mladi navedenog uzrasta, državljani Republike Srbije koji u trenutku prijavljivanja imaju prebivalište na teritoriji Srbije i važeću ličnu kartu.

Povezane objave