U Paraćinu dolazi do raspuštanja skupštine i formiranja privremenog organa jedinice lokalne samouprave?

 U Paraćinu dolazi do raspuštanja skupštine i formiranja privremenog organa jedinice lokalne samouprave?

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave upoznato je sa podnošenjem ostavke Vladimira Milićevića na mesto predsednika opštine Paraćin, te će, s obzirom na to da je prošlo mesec dana od podnete ostavke, najverovatnije biti formiran privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji će biti na čelu Opštine do izbora.

Nadležno Ministarstvo pripremilo je Predloge odluka o raspuštanju skupština u jedinicama lokalnih samouprava u kojima je došlo do ostavki predsednika opština a u kojima prema dostupnim informacijama neće doći do izbora predsednika pre zakonskog roka za izbor izvršnih organa, čime će biti ispunjeni uslovi za raspuštanje skupštine.

Prema članu 85. Zakona o lokalnoj samoupravi, skupština jedinice lokalne samouprave može se raspustiti ako:

1) skupština ne zaseda duže od tri meseca;

2) ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke;

3) ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom.

Prema članu 86. Zakona o lokalnoj samoupravi, odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležnog organa teritorijalne autonomije.

Predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave. 

Do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsednik i četiri člana. 

Privremeni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje Vlada. Vlada donosi posebno rešenje o imenovanju predsednika i članova privremenog organa, vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinice lokalne samouprave.

Povezane objave