U PARAĆINU VIŠE OD 46.000 BIRAČA – podaci Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

 U PARAĆINU VIŠE OD 46.000 BIRAČA – podaci Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Prema podacima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na dan 23. okotobra 2023. godine u birački spisak opštine Paraćin upisano je 46.425 osoba.

DOPUNA:

Nakon objavljivanja ove vesti, pristgli su i podaci Opštinske izborne komisije po zatvaranju Jedinstvenog biračkog spiska, a sa sednice održane 3. decembra – konačan broj birača u Opštini Paraćin je 46.394.

Pregled birača po biračkim mestima za bilo koju jedinicu lokalne samouprave nalazi se na OVOM LINKU i tu se može izvršiti uvid birača za svaku mesnu zajednicu.

Prema Zakonu o jedinstvenom biračkom spisku , ministarstvo nadležno za poslove uprave rešenjem zaključuje birački spisak 15 dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača u Republici Srbiji, u svakoj jedinici lokalne samouprave i na svakom biračkom mestu. Rešenje o zaključenju biračkog spiska dostavlja se Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 24 časa od časa njegovog donošenja. 

Povezane objave