UG Pridruži se vodi građane kroz 5 područja na teritoriji Paraćina planiranih za zaštitu

 UG Pridruži se vodi građane kroz 5 područja na teritoriji Paraćina planiranih za zaštitu

foto: Park-šuma Glavica

Vidovački ključ, Staro Moravište – Korman, park šuma Glavica, lokaliteti iznad Bošnjana i “Pod gornjim poljem neki su od lokaliteta predviđenih za zaštitu važećim Prostornim planom opštine Paraćin. Upravo njima se u istraživanjima i video materijalu bave aktivisti udruženja građana Pridruži se koji realizuju projekat „Štitimo li prirodu?“.

Cilj je upoznati širu javnost sa time o kojim je lokalitetima reč, zbog čega su značajni i predloženi za zaštitu, kao i u kakvom se trenutnom stanju nalaze i jesu li ugrožena ljudskim faktorom.

Sve analize nalaze se na internet strani udruženja Pridruži se i fejsbuk stranici ovog udruženja.

Ovaj projekat UG Pridruži se realizuje u saradnji sa WWF Adria-Serbia koja je deo svetski poznate dobrotvorne organizacije za zaštitu životne sredine – WWF (ranije „World Wide Fund for Nature“). WWF Adria u Srbiji realizuje projekat „Akcije Srbije u oblasti životne sredine, prirode i klime – Bezbedna priroda i klima“. Sprovođenje projekta ostvaruje se uz finansijsku podršku EU.

Ovaj tekst je plaćeni sadržaj.

Povezane objave