Uspostavljanje kontrole nad sobom ključ oporavka od digitalne demencije

 Uspostavljanje kontrole nad sobom ključ oporavka od digitalne demencije

Psiholog Nedeljko V. Jović predstavio je večeras Paraćincima okupljenim u Kulturnom centru svoju knjigu „Mladi pod kontrolom… digitalna demencija! Šta činiti?“ i bolje ih upoznao sa negativnim posledicama preterane izloženosti digitalnim medijima. Ovaj priručnik, kako sam autor kaže, namenjen je pre svega mladima kako bi što pre prepoznali znake takozvane digitalne demencije i uspostavili kontrolu nad svojim životom.

Pod kontrolom podrazumevamo pre svega velike internet kompanije koje su personalizovale rezultate pretrage i polako ali sigurno stiču vlast i obavijaju nas tim tzv. filterskim mehurom, to je naš personalni internet koji menja ono što čitamo i kako razmišljamo. Na neki način, to dobrovoljno prepuštanje kontrole informatičko-tehnološkim mehanizmima i odricanje od samoodređenja dugoročno proizvodi stres koji uz poremećaj pažnje i koncentracije dovodi do digitalne demencije.

objašnjava psiholog Jović.

Kako je digitalno doba nemoguće zaustaviti, postavlja se pitanje kako delovati u slučaju pojave znakova digitalne demencije.

Ja sam u knjizi ponudio rešenja, pre svega uspostavljanjem samokontrole na bazi pravila i ograničenja kao funkcionalnih obrazaca ponašanja. To se praktično sprovodi preuzimanjem odgovornosti preko bihejvioralnog ugovora. Šta to praktično znači? Reč je o uspostavljanju kontrole korišćenja mobilnog telefona kasno noću – isključivo i samo radnim danima. Zašto baš noću? Pa zato što je korišćenje mobilnih telefona kasno noću štetno za mozak. Ekrani pametnih telefona emituju plavu svetlost koja noću zbunjuje mozak i oponaša sunčevu svetlost. Zbog toga, mozak može prestati proizvoditi melatonin, hormon koji telu daje signal vremena za spavanje.

kaže autor knjige.

Ovo sa sobom proizvodi mnoge posledice – počev od nemira i nedostatka sna, preko stresa, hroničnog umora, napetosti, besa, pa sve do depresije. Program „oporavka“ traje četiri nedelje, odnosno 20 dana. Uspostavljanje ugovora o ponašanju u tom periodu sa sobom nosi obavezu, ali i nagradu, kaže psiholog.

A ta nagrada je kupovina još boljeg mobilnog telefona. Dakle, nemamo mi ništa protiv same te digitalizacije koja je prisutna. Ali nudimo rešenja kako da prevaziđemo te probleme uz pomoć dijaloga i stvaralaštva.

objašnjava autor.

Ključ uspeha Jović vidi u komunikaciji sa roditeljima i uspostavljanju kontrole nad svojim ponašanjem. Cilj je, kako ističe psiholog, mladim ljudima ukazati na potrebu odgovornog ponašanja prema sebi samima. Program koji je Nedeljko Jović večeras predstavio Paraćincima primenjivan je u nekoliko osnovnih škola i prema njegovim rečima dao je pozitivne rezultate, a kako bi najbolji rezultati bili dobijeni, trebalo bi delovati u što ranijem periodu.

Prisutni su večeras imali priliku da budu i deo interaktivne radionice koju je vodio psiholog Jović, kao i da diskutuju o ovoj problematici i postavljaju pitanja autoru. Kulturni centar Paraćin ovaj događaj je organizovao u saradnji sa paraćinskim Domom omladine.

Povezane objave