VOJNA GAĐANJA NA PASULJANSKIM LIVADAMA – svakog dana do 15. aprila

 VOJNA GAĐANJA NA PASULJANSKIM LIVADAMA – svakog dana do 15. aprila

foto: Vojska Srbije zvanični sajt

U periodu od 1. do 15. aprila na vojnom poligonu Pasuljanske livade svakodnevno od 07-23h iz naoružanja Vojske Srbije biće obavljana gađanja, te će iz tog razloga za saobraćaj će biti zatvoreni pravci Sisevac – Velika Papratna, Pasuljanske livade, Resavica – Nekudovo – Valkaluci i Senjski Rudnik – Drenova glava – Troglam bara.

U zonama gađanja zabranjeno je kretanje; granice opasnog područja su vidno obeležene, a na prilaznim putevima je postavljena straža. Prikupljanje nerasprsnutih delova municije je zabranjeno, a ukoliko dođe do materijalne štete zbog navedenih aktivnosti to treba prijaviti Komandi korisnika poligona, najkasnije do 15. aprila 15h.

Povezane objave