LJUDI NA PRVOM MESTU – Crveni krst obeležava Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga

 LJUDI NA PRVOM MESTU – Crveni krst obeležava Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga

foto ilustracija: pixabay.com

Ljudi na prvom mestu: zaustavimo stigmu i diskriminaciju, pojačajmo prevenciju slogan je ovogodišnjeg obeležavanja Međunarodnog dana protiv zloupotrebe i krijumčarenja droga koji se obeležava 26. juna akcijama širom sveta.

Problem zloupotrebe droge je kompleksno pitanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Mnogi ljudi koji koriste drogu suočavaju se sa stigmom i diskriminacijom, što može dodatno naštetiti njihovom fizičkom i mentalnom zdravlju i sprečiti ih da dobiju pomoć koja im je potrebna. – smatraju iz Crvenog krsta. Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) prepoznaje važnost zauzimanja pristupa usredsređenog na ljude u procesu kreiranja i sprovođenja javnih politika koje se tiču droga, sa fokusom na Ijudska prava, saosećanje i prakse zasnovane na dokazima.

foto ilustracija: pixabay.com

Ciljevi ovogodisnje kampanje su:

 •  podizanje svesti o vaznosti ophoõenja prema osobama koje koriste drogu sapostovanjem i empatijom;
 • pružanje volonterskih usluga za sve. z asnovanih na dokazima:
 • nuđenje alternativa kažnjavanju;
 • davanje prioriteta prevenciji;
 • stavljanje saosećanja na prvo mesto.

Međunaodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge obeležava se 26. juna svake godine nakon što ga je Generalna skupština UN-a 1987. godine proglasila važnim datumom za javno zdravlje i dobrobit društva, a kako bi se osnažila saradnja u okviru napora da se izgradi svet u kome neće biti zloupotrebe droga. Kampanja ima za cilj i borbu protiv stigme i diskriminacije ljudi koji koriste droge kroz promovisanje jezika i stavova koji su učtivi i bez osudivanja.

Iz Crvenog krsta apeluju:

 • da se podigne svest o negativnom uticaju stigme i diskriminacije na ljude koji koriste drogu i njihove porodice;
 • da se podigne svest o epidemijama AIDS-a i hepatitisa medu ljudima koji koriste droge i prošire i ojačaju programe prevencije HIV-a i hepatitisa;
 • da se promovisu volonterske usluge zasnovane na dokazima za sve ljude koji koriste drogu;
 • da se što više Ijudi obrazuje o poremećajima vezanim za zloupotrebu droga, o dostupnim tretmanima i važnosti rane intervencije i podrške;
 • na zalaganje za alternative zatvoru kojim se kažnjavaju krivična dela u vezi sa drogom, kao što su tretman iusluge u zajednici;
 • na borbu protiv stigme i diskriminacije promovisanjem jezika i stavova koji su uvažavajući i bez osuđivanja;
 • na osnaživanje mladih i čitavih zajednica da spreče upotrebu droga i zavisnost.

Povezane objave