Paraćinski Crveni krst obeležio Svetski dan borbe protiv tuberkuloze

 Paraćinski Crveni krst obeležio Svetski dan borbe protiv tuberkuloze

Štandom u centru grada i razgovorom sa građanima paraćinski Crveni krst obeležio je Svetski dan borbe protiv tuberkuloze čiji je cilj podići svest o ovoj bolesti i naporima da se okonča globalna epidemija.

Ovogodišnja tema koja nosi naziv „Da, možemo okončati tuberkulozu!“ ima cilj da inspiriše i podstakne donosioce odluka na povećana ulaganja, brže prihvatanje preporuka Svetske zdravstvene organizacije, usvajanje inovacija, ubrzano delovanje imultisektorsku saradnju u borbi protiv epidemije tuberkuloze. 2023. godina je kritična i prava je prilika da se poveća vidljivost ali i politička posvećenost ovoj borbi.

kažu iz Crvenog krsta Srbije i Paraćina.

Osobe sa tuberkulozom su među najugroženijim i najranjivijim članovima društva i neretko se suočavaju sa preprekama u pristupu nezi, kažu iz Crvenog krsta. SZO aktivna je u naporima da poboljša položaj ove grupe ljudi i poziva na globalnu akciju kako bi osobama sa tuberkulozom bila omogućena podrška, pravovremena nega i bezbedno okruženje.

Povezane objave