POREMEĆENI PORODIČNI ODNOSI I NJIHOVE POSLEDICE – u Osnovnom sudu u Paraćinu održana tematska otvorena vrata

 POREMEĆENI PORODIČNI ODNOSI I NJIHOVE POSLEDICE – u Osnovnom sudu u Paraćinu održana tematska otvorena vrata

Građani opštine Paraćin, predstavnici institucija, policije, civilnog sektora i svi zainteresovani imali su danas priliku da u Osnovnom sudu u Paraćinu prisustvuju forumu čija su tema Posledice poremećenih porodičnih odnosa – sa posebnim osvrtom na postupak razvoda braka i nasilje u porodici. O tome šta je uloga koje institucije i kada se one uključuju, šta kažu zakoni, a šta pokazuje praksa danas su govorili Marija Stoiljković – sudija Osnovnog suda u Paraćinu, Dragana Pavlović – zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilatvu u Paraćinu, Gorjana Mirčić Čaluković – koordinator za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Jelena Stojinović, psihološkinja u Centru za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici kao i predstavnica MUP-a Srbije.

Ovaj forum deo je programa „Otvorena vrata pravosuđa“ koji zajednički realizuju YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava i USAID.

Od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji datira iz 2017. godine Osnovni sud u Paraćinu imao je oko 1600 prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja u kojima je postupala policija, podatak je koji je sa nama podelila Dragana Pavlović – zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilatvu u Paraćinu, jedna od govornica na ovom tematskom forumu:

Mogu vam reći da je u tom periodu podneto oko 220 optužnih predloga i da su 143 presude bile osuđujuće, jedna oslobađajuća, a ostali postupci su u toku.

Postoje dve hitne mere koje propisuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici – privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana učinioca da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj. Nji izriče policija, a mi smo ti koji naknadno vrše procenu rizika i odlučuje da li će predložiti produženje tih hitnih mera nakon 48h.

ističe Dragana Pavlović – zamenik javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilatvu u Paraćinu.

Multisektorska saradnja, povezivanje institucija od velike je važnosti u ovoj oblasti i njen značaj istakla je Gorjana Mirčić Čaluković – koordinator za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Nije to samo Tužilaštvo, Centar za socijalni rad i policija, to su i zdravstvene ustanove, Nacionalna služba za zapošljavanje, tela za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, škole…to je jedan veliki sistem, svaka od tih ustanova čini jednu kockicu velikog mozaika koji se zove nasilje u porodici. Samo saradnjom svih tih relevantnih institucija mi možemo doći do ispravnog rešenja.

kaže Gorjana Mirčić Čaluković.

Ona žrtvama poručuje da ne ćute – da prijave nasilje a ako to ne mogu učiniti insitucijama, da prijave slučaj makar nekoj nevladinoj organizaciji koje se bave zaštitom žrtava nasilja ili putem SOS telefona. Kada je u pitanju rad na preveniciji nasilja, koordinator za rodno zasnovano nasilje u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu kaže da su tu kućno vaspitanje, ali i obrazovne institucije ključne:

Kada govorimo o najosnovnijoj prevenciji onda svakako treba krenuti od obrazovnih ustanova – pre svega škola i vrtića. Mi moramo da razgovaramo sa decom, i sa dečacima i sa devojčicama, šta je to nasilje i kako bi trebalo da se ponašamo. Za početak bilo bi dobro da svaki roditelj svom detetu kaže „Ne čini drugom ono što ne želiš da tebi bude učinjeno“. I to je negde put ka ispravnom postupanju.

rekla je Mirčić Čaluković.

Pre otvaranja same teme porodičnog nasilja, učesnice foruma govorile su i o postupku razvoda braka, s obzirom na to da u mnogim slučajevima upravo to je posledica narušenih porodičnih odnosa. Vrlo važan aspekt obrade teme jesu i posledice razvoda na decu i odnos roditelja prema deci nakon razvoda, koja je uloga Centra za socijalni rad prilikom razvoda braka, ali i posredovanje suda u postupku razvoda. Po završetku izlaganja učesnika foruma, priliku da diskutuju i postavljaju pitanja dobili su i prisutni građani.

Otvorena vrata pravosuđa prvi put se dešavaju u Paraćinu, ali širom Srbije organizovana su više od 120 puta. Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa“, koji je podržan od strane USAID-a je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji. 

Svake nedelje smo u drugom gradu, svake nedelje je to druga tema za koje postoji najveće interesovanje građana. Sam program počeo je 2019. godine kada smo sa Vrhovnim kasacionim sudom odredili petnaest Osnovnih sudova u kojima ćemo da sprovodimo ove aktivnosti. Svake nedelje uključujemo nove institucije, evo danas, nakon više od četiri godine, uključeno je preko 70 sudova i tužilaštva svih nadležnosti sa teritorije Srbije.

istakao je Momčilo Živadinović iz Komiteta pravnika za ljudska prava i jedan od rukovodilaca programa Otvorena vrata pravosuđa.

YUCOM, uz podršku USAID-a i Centra za evropske politike organizuje širok spektar aktivnosti koje se bave onim pitanjima koje bi građanima bile najinteresantnije i najpotrebnije.

Dakle, ona najupečatljivija pitanja o kojima građani pričaju na slavama, o kojima pričaju svaki dan – trudili smo se da ta pitanja obradimo, ali ne samo mi pravnici, već da u obradu tih tema budu i predstavnici pravosuđa. Ne samo sudije, tužioci, advokati, već u zavisnosti od tema i javni beležnici, profesori prava, ljudi iz centara za socijalni rad, inspekcija, MUP-a, i druge.

ističe Živadinović.

Aktivnosti i događaji koje Komitet pravnika za ljudska prava u okviru programa Otvorena vrata pravosuđa organizuje dostupni su na internet strani otvorenavratapravosudja.rs.

Povezane objave