Požar na deponiji još uvek u fazi sanacije, dim pun PM čestica

 Požar na deponiji još uvek u fazi sanacije, dim pun PM čestica

foto: screenshot paracin.rs

Područje gradske deponije koje je zahvatio požar pre 3 dana i dalje je u fazi sanacije s obzirom na to da se iznova dešavaju nova žarišta. Ekipe JKP-a uz podršku Vatrogasne jedinice rade na tzv. „ugušavanju“ požara zasipanjem zemljom, kao i natapanjem vodom.

Problem koji je nastao kao posledica požara jeste činjenica da je dim koji se širi prepun suspendovanih čestica PM10, PM2,5 i PM1 čestica, poznate i kao „nevidljive ubice iz vazduha“. Ekološki aktivista iz Paraćina, Vladan Vugdelija na gradskoj deponiji je u toku jučerašnje večeri uređajem izmerio maksimalne vrednosti PM2,5 čestica, a kako kaže – nisu problem same čestice koliko ono što one u sebi nose a dim sa deponije je apsolutno najopasniji produkt gorenja s kojim se može doći u kontakt.

foto: Vladan Vugdelija

Uputio sam zahtev za hitno postupanje inspekciji ZŽS, predsedniku opštine i članovima veća. Takođe i zahtev Zavodu za javno zdravlje Ćuprija da što hitnije mobilna ekotoksikološka laboratorija Zavoda za javno zdravlje Ćuprija izađe na teren i izmeri akcidentno zagađenje, te da nakon toga upozna javnost sa rezultatima merenja i preporukama za sprečavanje narušavanja zdravlja.

kaže Vladan Vugdelija.

Vugdelija odgovore za sada nije dobio.

Ove godine, uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), „Inženjeri zaštite životne sredine“ i udruženje „Alternativa za bezbednije hemikalije – ALHEM“ sačinili su studiju „Uticaj požara na deponijama na zagađenje vazduha u Srbiji“. Jedan deo studije objašnjava da se dioksini koji se oslobađaju u vazduhu prilkom požara talože u vegetaciji i zemljištu i tako ulaze u lanac ishrane, čime uzrokuju dugoročne posledice po zdravlje ljudi.

foto: Vladan Vugdelija

Povezane objave